Univerzitet ima promenjeno ime:
"UNIVERZITET DŽON NEZBIT"

 

 

 

 

Ulaz za studije na daljinu Univerziteta Džon Nezbit