Na MTVU prva godina studija je besplatna.
Postavljeni su predmeti letnjeg semestra 2015/2016.

 

M    T    V    U
MEGATREND VIRTUELNI UNIVERZITET - STUDIRANJE PUTEM INTERNETA (24/7)
(MEGATREND JE 2015. GODINE PROMENIO IME U
DŽON NEZBIT UNIVERZITET)
 


 

M T V U  Informator             Posetite jednu katedru             Imate pitanje?

     

V I R T U E L N I     A M F I T E A T R I  -  SAMO ZA MTVU STUDENTE

FAKULTET
ZA POSLOVNE STUDIJE
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

POSLOVNE STRUKOVNE
STUDIJE
OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA
GODINA I

 

SVI
SMEROVI

GODINA II

 

SMER
Međunarodno
poslovanje

 

SMER
Kompjuterski
inženjering

 

SMER
Izvršno
upravljanje

 

GODINA III

 

SMER
Međunarodno
poslovanje

 

SMER
Kompjuterski
inženjering

 

SMER
Izvršno
upravljanje

GODINA IV

 

SMER
Međunarodno
poslovanje

 

SMER
Kompjuterski
inženjering

 

SMER
Izvršno
upravljanje

GODINA I

 

SVI
SMEROVI

GODINA II

 

SVI
SMEROVI

GODINA III

 

 

SMER
Menad
žment

 

SMER
Finansije i
 bankarstvo

 

VIŠA
POSLOVNA ŠKOLA
MEGATREND

GODINA I

 

SVI
SMEROVI

GODINA II

 

SMER
Menadžment

 

SMER
Međunarodni
marketing

 

SMER
Finansijski,
bankarski i
berzanski
menadžmentFAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE - NOVI PROGRAM
OSNOVNE AKADEMSKE POSLOVNE STUDIJE
 GODINA I

 

OBAVEZNI PREDMETI

 GODINA II

 

OBAVEZNI
I IZBORNI PREDMETI

 

 

 GODINA III

 

OBAVEZNI
I IZBORNI PREDMETI

 GODINA IV

 

OBAVEZNI
I IZBORNI PREDMETI

 

Odštampan programski kod, na osnovu koga,
na internetu, funkcioniše Virtuelni univerzitet

    

 

ZNAČAJNO O MTVU


Megatrend virtuelni univerzitet  (MTVU) , krajem 2013. godine, ponovo je u novom ciklusu akreditacija akreditovan za studije na daljinu ........

SAZNAJTE VIŠE>>


U drugom tomu nove SRPSKE ENCIKLOPEDIJE, MTVU je u odrednici Virtuelni univerzitet detaljno opisan i označen kao prvi virtuelni internet zasnovani univerzitet u Jugoslaviji, a time i u Srbiji, ušavši tako kao pionir u istoriju našeg novog obrazovanja za 21. vek........
SAZNAJTE VIŠE>>


Odštampan programski kod (softver) na osnovu koga na internetu funkcioniše MTVU, dostigao je obim od preko 100 tomova i tim povodom
na univerzitetu je upriličeno odgovarajuće obeležavanje........
SAZNAJTE VIŠE>>


Međunarodni časopis Comparative Perspectives okarakterisao je MTVU kao najuspešniji virtuelni univerzitet u Južnoj Evropi i objavio je duži članak pod naslovom "Megatrend Virtual University - MTVU" ........

SAZNAJTE VIŠE>>


U izdanju poznatog međunarodnog izdavača LIT VERLAG publikovana je knjiga na engleskom jeziku pod naslovom Megatrend University in Serbia. U ovoj knjizi  6. poglavlje  pod naslovom Megatrend Virtual University opisuje koncept i softversku implementaciju MTVU
.....
 
SAZNAJTE VIŠE>>


Kratka hronologija nastanka i razvoja MTVU .........
SAZNAJTE VIŠE>>


Neki dodatni, relevantni pokazatelji vrednovanja MTVU .....
SAZNAJTE VIŠE>>